Kaštieľ F. Rákocziho II.

  • Kaštieľ v Borši je známy ako rodisko významného vodcu protihabsburgských povstaní z rokov 1703-11, Františka Rákócziho II. Nachádza sa pri lesoparku rieky Bodrog. V 40. rokoch minulého storočia tu bolo zriadené múzeum.

    Starobylá dedina Borša vznikla pravdepodobne už v 12. stor. Prvá písomná zmienka o obci síce pochádza z r. 1221, našli sa však aj pozostatky sídliska z 11.-13. stor. O staršom pôvode obce svedčí napr. aj jej názov, odvodený od rovnako starobylého osobného mena Borša a románsky kostol z 13. storočia.

    ( Zdroj: slovakia.travel.sk )

    1. Before
    2. After